Assistans

Du som behöver assistans eller önskar hjälp under din resa behöver meddela vårt Call Center på 0771-90 00 90 eller på callcenter@nextjet.se i god tid innan avresa (enligt EG förordning senast 48h innan avresa). Skulle du anmäla ditt behov av assistans senare än så gör vi naturligtvis allt vi kan för att bistå dig men väntetider kan uppstå då föranmälda passagerare prioriteras.

Din flygresa kan du boka online men därefter vill vi ha en personlig kontakt med dig för att på bästa sätt kunna förbereda din vistelse ombord hos oss. Vi har dessvärre ingen möjlighet att bistå med särskild tillsyn eller vårdpersonal. Passagerare i behov av särskild hjälp under resan ska därför ha egen ledsagare.

NEDSATT SYN

Vi kan välkomna två passagerare med nedsatt syn (med ledarhundar) per flygning. Vi behöver dock information före avresan så att vi kan ordna med assistans till och från flygplanet. Kontakta vårt Call Center på 0771-90 00 90 eller på callcenter@nextjet.se Vid ytterligare behov, t.ex. om en passagerare både har nedsatt syn och hörselnedsättning och inte kan klara sin resa utan särskild assistans, skall passageraren även boka in en ledsagare för hjälp under resan.

RÖRELSEHINDER

Passagerare med rörelsehinder förbokas hos vårt Call Center på 0771-90 00 90. Rullstolen checkas naturligtvis in utan extra kostnad och inräknas inte i den maximala bagagevikten. De maximala måtten för rullstol är 80 x 50 x 70 cm och den maximala vikten 50kg. För elektriska rullstolar gäller särskilda regler, vänligen kontakta vårt callcenter på 0771-90 00 90 för att vi ska kunna bedöma om ert hjälpmedel är lämpligt att medföra ombord hos oss eller ej. Vissa typer av batterier är till exempel inte lämpliga, och därmed inte tillåtna, att transportera i våra lastutrymmen ombord.

Vår markpersonal tillhandahåller resurser för hjälp att komma ombord och av planet.

RESA MED  SYRGAS

När du reser med Nextjet och är i behov av att medföra syrgas eller en andningsmaskin CPAP/ VPAP vill vi på förhand veta detta. Meddela vårt Call Center på 0771-90 00 90. Tänk på att du maximalt får medföra en flaska syrgas om maximalt 5 kg. Flytande oxygen får ej medtagas. Andningsmaskin måste transporteras som handbagage. 

BÅRTRANSPORT

Vi accepterar inte bårtransport ombord på våra flygningar. 


\ \