Ensamresande barn

Barn kan ibland behöva resa på egen hand.                                                                          

Kontakta vårt Callcenter på telefonnummer 0771-90 00 90 för att boka ensamresande barn samt för mer information.

Vi erbjuder dig och ditt barn en assistanstjänst där vi tar hand om ditt barn under hela resan. Tjänsten erbjuds till barn mellan 5 och 17 år. Barn mellan 5-11 år måste använda sig av tjänsten, medan det är frivilligt för barn i åldern 12-17 år. Ladda hem vårt formulär för ensamresande barn och fyll i innan du anländer till flygplatsen för att underlätta resan.

Vid incheckning av ensamresande barn bör ankomsten till incheckningsdisken ske i god tid före avgångstid. Vi rekommenderar att ankomst sker minst 1 timme före avgångstid. Förälder/målsman får inte lämna flygplatsen förrän planet har avgått och lyft.

Vid avresa måste barnet vara i sällskap av förälder eller målsman fram tills dess att NextJet's representant följt barnet genom säkerhetskontrollen. Innan detta sker måste samtliga dokument vara ifyllda, undertecknade av förälder/målsman och inlämnade vid incheckningsdisken. Utan giltiga handlingar kan Nextjet inte tillåta barnet att resa. Vid flygresans ankomst skall mottagande förälder/målsman uppvisa giltig ID-handling. Person som lämnar eller hämtar ensamåkande barn måste vara fyllda 18 år. Barn yngre än 5 år kan ej resa som ensamresande barn utan måste ha sällskap av förälder eller målsman under hela resan.

Efter fyllda 12 år får barnet resa utan sällskap. Barnet har däremot inte rätt att agera som vuxet sällskap åt yngre barn förrän det fyllt 16 år. Det är möjligt för barn upp till 17 år att flyga under reglerna för ensamresande barn om förälder/målsman så önskar, samma dokumentation behöver då fyllas i som om barnet vore yngre än 12 år. Nextjet har en gräns på hur många ensamresande barn som accepteras per flygning.

Det är ej tillåtet för ensamresande barn att ta med sig ett djur i kabinen.   

OBS!

På vissa avgångar har vi ingen möjlighet att ta emot ensamresande barn. Exempel på flygningar där vi inte kan erbjuda barn att resa ensamma är avgångar med mellanlandning där slutdestinationen inte har fler avgångar samma dag eller där enda flygningen för dagen har en mellanlandning. Vårt Callcenter kan ge mer information om vilka avgångar som ej är möjliga att boka.

 

 


\ \