Försenat/inställt flyg

Nextjet följer EU:s regelverk EU 261/2004 gällande ersättningar i samband med försenade och inställda flyg. Komplett information hittar du i våra Allmänna Villkor. (Avsnitt 12 och 18 behandlar ersättning vid försenat/inställt flyg.)

FÖRSENINGAR

Ibland blir dessvärre en avgång försenad. Om förseningen blir längre än två timmar erbjuder vi mat & dryck, alternativt delar vi ut Meal Vouchers, under väntetiden. För övriga kostnader rekommenderar vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag för möjlighet till ersättning.

INSTÄLLT FLYG

Då vi tvingas ställa in en flygning kommer vi ordna med ombokning till din slutdestination. Under väntetiden erbjuder vi mat & dryck, alternativt delar vi ut Meal Vouchers. Vi står även för hotellövernattning i de fall det behövs. För övriga kostnader rekommenderar vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag för möjlighet till ersättning. 

Om du istället väljer att avbryta din resa på grund av en inställd flygning, har du rätt till återbetalning av den outnyttjade flygbiljetten. Kontakta då incheckningspersonalen på din avreseflygplats..


\ \