Otillåtna föremål

EU-kommissionen har beslutat att vissa föremål är förbjudna att ta med ombord för att kunna garantera en hög flygsäkerhetsnivå.

En lista med förbjudna föremål hittar du på Transportstyrelsens hemsida.

Det är även förbjudet att använda elektronisk utrustning som kan störa flygets radio- och navigationsutrustning (som radio och mobiltelefon). Besättning ombord ger dig mer information om vilken utrustning som får vara påslagen.

När du packar ditt bagage så är det viktigt att eventuella vassa föremål packas så att det inte kan sticka hål på väskan och därmed skada annat bagage eller personal.

Det är inte heller tillåtet att medföra pengar, nycklar, receptbelagda mediciner, juveler, pass och andra identitetshandlingar, ädla metaller, ömtåliga föremål, datorer, mobiltelefoner, kameror, elektroniska apparater, värdehandlingar, värdepapper, affärsdokument eller andra viktiga, stöldbegärliga eller värdefulla föremål i Incheckat bagage.

Hover boards

Så kallade balansskotrar (t.ex. hoverboards och solowheels) som drivs av litiumbatterier måste skickas som flygfrakt. Gällande detta följer vi IATA:s riktlinjer för transport av litiumbatterier.


\ \