Incheckat bagage

FRI BAGAGEVIKT

Full Flex (C) 2 väskor á 23 kg
Flex (Y, B, H, N, M, U, Q, T) 1 väska á 23 kg
Sverigebiljetten (W) 1 väska á 23 kg
Specialbiljett (V) (Pensionär) 1 väska á 23 kg
Specialbiljett (K) (Student & Ungdom) 1 väska á 23kg
Spädbarn (under 2 år utan eget säte) 1 väska á 10 kg

 

När du reser med incheckat bagage är det viktigt att det packas på ett sätt som gör att det tål normal bagagehantering och det är du själv som ansvarar för att det incheckade bagaget är packat så att innehållet inte blir skadat. Bagaget ska tåla belastning som uppstår vid på- och avlastning av bagage på flyget samt då det kommer i kontakt med annat bagage. Incheckat bagage som innehåller flaskor och liknande ställer dig ersättningsskyldig vid eventuell nedsmutsning av övrigt bagage som antingen tillhör andra resenärer eller flygbolaget. Nextjet ersätter inte skador på incheckat bagage (eget eller annans) som inträffat p.g.a. trasiga flaskor, läckande mat/dryck eller liknande. Livsmedel, eller skador orsakade av dessa, packat i incheckat baggage ersätts ej.

 

Vissa artiklar räknas inte som normalt bagage. En beskrivning av dessa återfinns under rubriken Specialbagage. För allt bagage utöver standardkvoten tas en avgift om 350 SEK ut, oavsett antal kilo och enkel resväg. Maxvikten för incheckat bagage är 32 kg per kolli.

Det är inte tillåtet att medföra pengar, nycklar, receptbelagda mediciner, juveler, pass och andra identitetshandlingar, ädla metaller, ömtåliga föremål, datorer, mobiltelefoner, kameror, elektroniska apparater, värdehandlingar, värdepapper, affärsdokument eller andra viktiga, stöldbegärliga eller värdefulla föremål i Incheckat bagage.

Det är inte heller tillåtet att använda eller i det inchekade bagaget medföra elektroniska cigaretter, de ska ligga nedpackade i ditt handbagage under hela resan. Detta gäller också elektroniska pipor och cigarrer.


\ \