Nextjet räddar trafiken från Gällivare

Det blir inget trafikuppehåll på sträckan Gällivare – Arlanda. Det står klart sedan Nextjet idag beslutat att fortsätta med trafiken till den 18 december då en ny upphandling ska vara klar.

- Det är mycket beklagligt att situationen uppstått från början. Vi har idag fattat ett beslut att flyga fram till den 18 december trots att vi inte får något stöd. Vi vill helt enkelt inte ställa Gällivare utan en förbindelse till Arlanda. Det skulle vara allt för skadligt för såväl näringsliv som för linjens framtid säger Magnus Ivarsson, VD Nextjet.

Nextjet sade upp den kommersiella anmälan på sträckan Gällivare – Arlanda sedan AG Travel begärt sig själva i konkurs tidigare i höstas. AG Travel är det bolag som från början velat driva trafiken på kommersiella grunder och därmed burit det ekonomiska ansvaret för sträckan. Nextjet har i egenskap av flygbolag uppdragits av AG Travel att flyga och sälja biljetter. Nextjet har därmed varit avtalspart mot Trafikverket.

I samband med att AG Travel försattes i konkurs så lämnade Nextjet tillbaka sin kommersiella anmälan till Trafikverket. Nextjet bedömde då att Trafikverket skulle hinna genomföra en ny upphandling med trafikstart den 1 november. Därför aviserade Nextjet i samband med tillbakadragandet av den kommersiella anmälan att slutdatum för trafiken skulle vara den 31 oktober.

Sedan förra veckan har Nextjet sökt finna en lösning med stöd från Gällivare Flygplats och kommunen men tyvärr inte kommit i mål. Stödet Nextjet velat ha är en rabatt på de avgifter som är förknippade med varje avgång och ankomst, en intäkt för flygplatsen som ändå skulle utebli om trafiken ställdes in. Trots detta har Nextjet beslutat att, utan hjälp från kommunen, fortsätta trafiken fram till den 18 december då det bedöms som oerhört skadligt för näringslivet och Gällivare i stort att stå utan trafik.

- Det känns skönt att vi kommit till beslut och jag hoppas att våra kunder känner att vi tar ansvar för regionen. Min förhoppning är att näringsliv och privatpersoner nu verkligen har Gällivare flygplats som första alternativ för sina resor säger Henning Lindberg, försäljningschef Nextjet.

Linjen kommer att trafikeras via Arvidsjaur som tidigare. Tidtabell återfinns i tidtabellsfunktionen på förstasidan.

 Övriga nyheter

2018-02-13

Fri parkering på Örnsköldsvik Airport

Från och med den 13:e februari införs fri parkering på en specifik parkeringsyta vid Örnsköldsvik Airport. Upp till 16 dygn har du som resenär möjlighet att parkera bilen utan kostnad.

Läs mer »

2018-02-07

Upphandling nödvändig för fortsatt trafik mellan Arvidsjaur och Arlanda

Nextjet meddelade i fredags Trafikverket att bolaget inte längre har för avsikt att bedriva trafik på sträckan Arvidsjaur – Arlanda på kommersiella grunder i enlighet med gällande trafikplikt. Nextjet avser att flyga till och med sista maj för att möjliggöra för Trafikverket att upphandla trafiken och därmed undvika ett uppehåll i trafiken.

Läs mer »

2018-01-22

Nextjet öppnar nya linjer, Umeå - Göteborg & Umeå - Karleby/Jakobstad

Den 12 mars börjar Nextjet trafikera linjen Umeå-Göteborg med 32 turer per vecka. Linjen mellan Umeå och Göteborg knyter ihop två större städer som annars endast nås genom mellanlandning. Under helgerna kommer turer att utföras även till Karleby/Jakobstad. Detta innebär att resenärer kan resa smidigt mellan Umeå och Karleby/Jakobstad på fredagar, söndagar och måndagar.

Läs mer »

2018-01-22

Nextjet utökar kraftigt i Karleby/Jakobstad

Ett utökat utbud och en ny tidtabell på linjen mellan Karleby/Jakobstad och Arlanda öppnar flera möjligheter till vidareresor i och utanför Europa. Samtidigt öppnas en ny linje mellan Karleby/Jakobstad och Umeå och vidare till Göteborg.

Läs mer »
Fler nyheter
\ \