Nextjet Opererar ny linje

Den 12 januari startar Arctic Airlink. Flyglinjen som knyter ihop Nordnorge, norra Finland och norra Sverige. De tre universitetsstäderna Oulu, Luleå och Tromsø får direkt kontakt med varandra.

- Nu startar vi en spännande utveckling där företag och privatpersoner erbjuds snabba och enkla transporter i norra Skandinavien, säger Inger Edlund Pedersen, VD för Norrbottens Handelskammare.

Arctic Airlink kommer att ha trafik fem dagar i veckan. Det kommer att ges möjlighet att arbetspendla över dagen med flera olika turer. Tidtabellen är anpassad till möjliga anslutningsflyg från Arlanda, Umeå samt Pajala och för vidare resande i Tromsø till Oslo, Hammerfest, Kirkenes, Bodö, Svalbard, Murmansk och Arkhangelsk. Från Oulu är det möjligt att flyga vidare till Helsingfors. Flygplanstypen som kommer att användas är en Saab 340 med plats för 33 passagerare. 

- Då SSAB har en omfattande verksamhet i norra Skandinavien så är en förbindelse mellan Oulu och Luleå glädjande för oss, säger Nils Edberg, platschef på SSAB i Luleå. Det är positivt att vi nu på ett enkelt sätt kan resa mellan orterna, säger Nils.

- Arctic Airlink kommer ge bättre förutsättningar för Luleå Tekniska Universitet i vår strävan att fördjupa samarbeten mellan universiteten i Oulu och Tromsö. Att tillsammans ta del i den utveckling som sker i norra delarna av våra länder är en god drivkraft för utvecklingen av LTU, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå Tekniska Universitet.

-Potentialen för turismens utveckling är stor i hela Nordkalotten och våra internationella gäster efterfrågar flygförbindelser i öst-västlig riktning mellan våra grannländer här i norr, säger Annika Fredriksson, VD för Swedish Lapland Visitors Board. Att det finns ett behov i flera näringar, myndigheter och organisationer samt hos privatresenären säkerställer en långsiktig satsning mot en varaktig flyglinje.

-Vi välkomnar denna nya flyglinje som kommer att knyta ihop de tre nordiska länderna. Regionen har en fortsatt stark tillväxt i näringslivet och framförallt besöksnäringen. Väl fungerande kommunikationer är en förutsättning för fortsatt positiv utveckling, säger Ann-Christin Viklund, flygstationschef Luleå Airport/Swedavia. 

-Att få vara med och flyga en helt ny linje känns väldigt roligt och spännande, det är faktiskt första gången i Nextjet´s historia som vi flyger en helt ny linjesträckning, säger Magnus Ivarsson VD Nextjet. Att det dessutom är ett trepartssamarbete som det lokala näringslivet tagit initiativ till gör det hela unikt. Med denna satsning, som sträcker sig över fem år, är jag helt övertygad om att den fortsatta utvecklingen i regionerna kommer att ha bästa tänkbara förutsättningar, säger Magnus.

Biljettförsäljningen har öppnats idag och biljetterna kan bokas på www.arcticairlink.se och hos din lokala resebyrå. För resenärer som reser regelbundet finns det möjlighet att köpa buntbiljetter som gör det enkelt, praktiskt och kostnadseffektivt att resa.

För mer information gå till arcticairlink.se

 Övriga nyheter

2018-05-21

Konkursförvaltningen undersöker fortsatt drift av Nextjet

I samband med konkursutbrottet i Nextjet Sverige AB och Nextjet AB meddelade konkursförvaltaren Lars-Henrik Andersson att man avser att undersöka möjligheterna för fortsatt drift i konkursboets regi. Detta för att en sådan drift kan öka konkursboets värde, men också svara mot ett allmänt intresse att upprätthålla trafiken på de så kallade trafikpliktslinjerna.

Läs mer »
\ \