Nextjet förändrar trafiken till och från Kramfors

Nextjet förändrar trafiken till och från Kramfors fram till kommande upphandling då Trafikverket upphandlar linjen.

Trafiken till Kramfors är en viktig del av Nextjets linjenät och har under åren, delvis, möjliggjorts genom att ha varit en, av Trafikverket, tillåten flygplats att mellanlanda de upphandlade linjerna på. Till kommande upphandlingsperiod har Kramfors glädjande nog fått en Trafikplikt vilket gör att Trafikverket kommer att upphandla trafik på sträckan Kramfors – Stockholm Arlanda. Den trafiken startar i slutet av oktober 2019.

För att hitta en hållbar lösning på trafiken fram till dess förändrar nu Nextjet trafiken på Kramfors – Arlanda. Detta innebär att linjen trafikeras med samma antal turer per vecka men med en förändrad tidtabell. Den nya tidtabellen börjar att gälla den 12 mars. Fullständig tidtabell hittar du här.Övriga nyheter

2018-05-21

Konkursförvaltningen undersöker fortsatt drift av Nextjet

I samband med konkursutbrottet i Nextjet Sverige AB och Nextjet AB meddelade konkursförvaltaren Lars-Henrik Andersson att man avser att undersöka möjligheterna för fortsatt drift i konkursboets regi. Detta för att en sådan drift kan öka konkursboets värde, men också svara mot ett allmänt intresse att upprätthålla trafiken på de så kallade trafikpliktslinjerna.

Läs mer »
\ \