Konkursförvaltningen undersöker fortsatt drift av Nextjet

I samband med konkursutbrottet i Nextjet Sverige AB och Nextjet AB meddelade konkursförvaltaren Lars-Henrik Andersson att man avser att undersöka möjligheterna för fortsatt drift i konkursboets regi. Detta för att en sådan drift kan öka konkursboets värde, men också svara mot ett allmänt intresse att upprätthålla trafiken på de så kallade trafikpliktslinjerna.

Efter initiala kontakter med Trafikverket och Transpoststyrelsen gjorde konkursförvaltningen bedömningen att det fanns förutsättningar att fortsätta planeringen för att återuppta driften.

På fredagen meddelade regeringen och Trafikverket på en gemensam presskonferens att Trafikverket ensidigt valt att säga upp avtalet på trafikpliktslinjerna. Den viktigaste förklaringen som gavs var att konkursförvaltaren meddelat att han endast skulle hålla driften under som längst en månad. Detta bygger på ett missförstånd. En fortsatt drift av trafikpliktslinjerna måste ta hänsyn till såväl upphandlingsreglerna som att Trafikverket är beredda att betala kostnaden för att upprätthålla linjerna. Det finns dock ingen fast bortre gräns för när konkursförvaltningen måste upphöra med den fortsatta driften.

Konkursförvaltningen kommer nu att fortsätta undersöka möjligheterna till fortsatt drift med eller utan trafikpliktslinjerna och parallellt undersöka möjligheterna till en snabb försäljning, meddelar Lars-Henrik Andersson.\ \