Ett aktivt miljöarbete

I dokumenten Arbete för minskad bränsleförbrukning och Nextjets miljöarbete hittar du information om hur vi på Nextjet försöker minska miljöpåverkan.


\ \