Yksin matkustavat lapset

5-11 -vuotiaat lapset saavat matkustaa ilman vanhempiaan tai saattajaa Ilman saattajaa matkustavia alaikäisiä koskevien säännösten mukaisesti. Lataa tämä kaavake ja täytä tietosi ennen kuin saavut lentokentälle. Tämä helpottaa lähtöselvitystäsi.

Lapsen on koko ajan lähtölentokentän lähtömaan puolella ollessaan oltava vanhemman tai saattajan seurassa. Vanhemman/saattajan on otettava yhteys lähtötarkastukseen ja antaa sen henkilökunnalle esitäytetty kaavake. NextJetin edustaja lentokentällä täydentää vaadittavat dokumentit. Tämä kaavake on lainvoimainen dokumentti, ja se on lapsen vanhempien/saattajan antama kirjallinen vahvistus. Ilman voimassa olevaa dokumenttia NextJet ei saa missään olosuhteissa sallia lapselle pääsyä lentokoneeseen. Määränpäässä on vastaanottavan vanhemman/saattajan esitettävä lentokentän henkilökunnalle voimassa oleva henkilötodistus. Yksin matkustavan lapsen vanhemman/saattajan on oltava vähintään 18-vuotias. Alle 5-vuotiaan lasten on oltava koko matkan ajan vanhemman tai saattajan seurassa, eikä heillä ole oikeutta matkustaa yksin matkustavina alaikäisinä.

Yksin matkustavien lasten lähtöselvitys tulee suorittaa hyvissä ajoin ennen märiteltyä lähtöaikaa. Suosittelemme, että saavutte lähtöselvitykseen viimeistään 1 tunti ennen lähtöaikaa.

Huomautus: Vanhemman/saattajan on odotettava lentokentällä kunnes lentokone on lähtenyt ja lentokentän henkilökunta on vahvistanut lentokoneen lähdön.

Lapset, jotka ovat 12-vuotiaita tai vanhempia saavat matkustaa ilman erityisiä asiakirjoja. Lapsi ei kuitenkaan ole sallittu matkaseuralainen nuoremmille lapsille ennen kuin hän on täyttänyt 16 vuotta. 12-17 -vuotiaat matkustajat saavat matkustaa Ilman saattajaa matkustavina lapsina mikäli lapsen vanhempi/saattaja niin toivoo; siinä tapauksessa on täytettävä sama asiakirja kuin yksin matkustavien alaikäisten kohdalla. Nextjet rajoittaa jokaisella samalla lennolla matkustavien yksin matkustavien alaikäisten määrää.

Ota yhteyttä Nextjetin Call Centeriin varataksesi matkan yksin matkustavalle alaikäiselle.

We wish to to draw your attention to Unaccompanied children can not fly on some of our routes, please contact our callcenter for more information.

 

.

 


\ \