Kielletyt esineet

Pyydämme matkustajiamme kiinnittämään huomiota seuraaviin esineisiin, joita emme voi sallia NextJetin lennoille turvallisuussyistä. Täydelliset tiedot löytyvät Ruotsin asianomaisen viranomaisen, Transportstyrelsenin, sivuilta.

Klikkaa tästä päästäksesi Ruotsin liikenneviranomaisen kotisivuille

Sellaisten sähköisten/elektronisten laitteiden käyttäminen, jotka voivat häiritä lentokoneen radio- ja navigointijärjestelmiä (kuten radiot ja radiopuhelimet) on kielletty.  


\ \