Assistans

Du som behöver assistans eller önskar hjälp under din resa skall meddela vårt Call Center på 0771-90 00 90. Vi har dessvärre ingen möjlighet att bistå med särskild tillsyn eller vårdpersonal. Passagerare i behov av särskild hjälp under resan måste därför ha egen ledsagare.

NEDSATT SYN

Vi kan ta emot två passagerare med nedsatt syn (med ledarhundar) per flygning. Vi behöver dock information före avresan så att vi kan ordna med assistans till och från flygplanet. Kontakta vårt Call Center på 0771-90 00 90. Vid ytterligare behov, t.ex. om en passagerare är både blind och döv och inte kan klara sin resa utan särskild assistans, skall passageraren även boka in en ledsagare för hjälp under resan.

Rörelsehinder

Passagerare med rullstol behöver förbokas hos vårt Call Center på 0771-90 00 90. Rullstolen checkas in utan extra kostnad och inräknas inte i den maximala bagagevikten.
Vår markpersonal tillhandahåller resurser för hjälp att komma ombord och av planet.

TRANSPORT AV AVLIDNA PERSONER

Nextjet har ingen möjlighet att transportera avlidna personer. Transport av urnor är däremot tillåten om kopia av dödsintyget bifogas, tillsammans med kopia av kremeringsintyget. Den passagerare som transporterar urnan måste försäkra sig om att den är paketerad på lämpligt sätt utan risk för läckage och att den måste förvaras under sätet under resan. Kontakta vår incheckningspersonal om du reser med urna.