Reklamation

Om ditt flyg blivit inställt eller kommit fram till ankomstorten mer än tre timmar försent kan du ha rätt till kompensation enlig EU-förordning (261/2004). För att vi skall kunna handlägga ditt ärende behöver vi bland annat flygnummer, din bokningsreferens, avgångs- och ankomstort, datum samt ditt namn och epost-adress. Alla dessa uppgifter ska fyllas i via vårt formulär för reklamation.

Vårt mål är att handlägga ditt ärende inom 40 dagar och om vi finner att du har rätt till kompensation betalar vi ut denna till ett bankkonto som du anger till oss.

Om du istället för att fylla i dessa uppgifter och skicka in till oss väljer att låta en tredje part (såsom t.ex. ett försäkringsbolag eller annat bolag) sköta ärendet åt dig måste vi ha en fullmakt ifrån dig som ger denna tredje part rätt att företräda dig. Den måste du själv skriva under och skicka till oss eller låta tredje part skicka in den till oss. Om vi sen finner att du har rätt till kompensation och denna skall betalas ut direkt till denna tredje part i stället för direkt till dig så måste vi dessutom ha ett ”release formulär” underskrivet av dig innan vi till denna tredje part kan betala ut kompensationen du har rätt till enligt EU-förordningen.

Den fullmakt och det ”release formulär” som ska användas finner du till höger vi länkarna.

Varför vi måste ha dessa formulär och fullmakter om du väljer att anlita en tredje part beror på att det bara är passageraren som har rätt till kompensationen och vi måste då veta att en tredje part dels har rätt att företräda dig, vilket en fullmakt kan visa, men även veta att vi betalar ut till denne tredje part den kompensation du har rätt till med befriande verkan för oss, vilket ’release formuläret’ visar.