Nextjet drar tillbaka kommersiell anmälan för Gällivare - Arlanda

Nextjet har sagt upp den kommersiella anmälan på sträckan Gällivare – Arlanda sedan AG Travel begärt sig själva i konkurs. Trafiken avser upphöra den 31 oktober men just nu undersöks möjligheten att trafikera fram tills det att det nya avtalet träder i kraft den 18 december.

Nextjet har sagt upp den kommersiella anmälan på sträckan Gällivare – Arlanda sedan AG Travel begärt sig själva i konkurs tidigare i höstas. AG Travel är det bolag som från början velat driva trafiken på kommersiella grunder och därmed burit det ekonomiska ansvaret för sträckan. Nextjet har i egenskap av flygbolag uppdragits av AG Travel att flyga och sälja biljetter. Nextjet har därmed varit avtalspart mot Trafikverket.

I samband med att AG Travel försattes i konkurs så lämnade Nextjet tillbaka sin kommersiella anmälan till Trafikverket. Nextjet bedömde då att Trafikverket skulle hinna genomföra en ny upphandling med trafikstart den 1 november. Därför aviserade Nextjet i samband med tillbakadragandet av den kommersiella anmälan att slutdatum för trafiken skulle vara den 31 oktober.

Idag har Trafikverket i ett pressmeddelande aviserat att upphandlingen inte medger trafikstart förrän den 18 december. Då ingen gynnas av att det blir ett trafikuppehåll på sträckan arbetar Nextjet nu intensivt med att försöka hitta en lösning för perioden mellan den 1 november och den 18 december.

Mer information om trafiken kommer under veckan.

- Det är mycket beklagligt att denna situation uppstått. Tyvärr kom beskedet om AG Travels ekonomiska status väldigt sent. I efterhand kan vi konstatera att AG Travel har varit på obestånd under en längre tid utan att informera oss. Hade information kommit oss tillhanda tidigare hade vi kunnat agera på ett helt annat sätt säger Magnus Ivarsson, VD Nextjet.

 Övriga nyheter

2016-08-30

Nextjet flyger som vanligt på Arvidsjaur och Gällivare

AG-Travel meddelade tidigare i veckan att de ansökt om konkurs. Detta påverkar för närvarande inte flygtrafiken från Arlanda till och från Arvidsjaur och Gällivare.

Läs mer »

2016-08-19

Nextjet fördjupar samarbetet med Finnair

Sedan 2011 har Nextjet och Finnair samarbetat genom ett interlineavtal för att förenkla resandet för bolagens gemensamma kunder. Nu tas samarbetet ett steg längre och nyligen tecknades ett codeshare-avtal mellan bolagen att omfatta den nya linjen Västerås – Helsingfors.

Läs mer »

2016-08-15

Nextjet avvecklar handlingbolaget Sweport

Nextjet har sagt upp handlingavtalen med dotterbolaget Sweport som levererar handlingtjänster på Arlanda. Sweport kommer därför att avvecklas under hösten 2016.

Läs mer »
Fler nyheter