Nextjet fortsätter flyga Västerås - Helsingfors

Nextjet fortsätter att trafikera linjen Västerås – Helsingfors. Flyglinjen läggs alltså inte ned som det tidigare har rapporterats. 


Västerås Flygplats upphandlade under sommaren en ny flyglinje till Helsingfors.Nextjet lämnade det vinnande anbudet, och startade flygningar den 15 september. Avtalet löper över 2 år, där uppstartsperioden helt naturligt har ett beräknat underskott. Över hela kontraktsperioden beräknades ett positivt tillskott för flygplatsen. Den senaste dagarnas intensiva medierapportering gör gällande att linjen läggs ned. Ett påstående som inte stämmer och inte heller kommunicerats av Nextjet. Rutten säljs och marknadsförs tillsammans med Finnair där Nextjet har ingått ett codeshare-samarbete.


Efter de första fyra veckorna har ca 1.000 passagerare flugit mot förväntade 1.200. Alltså ett något sämre 
utfall än budgeterat, men å andra sidan är linjen ung och bokningsingången för resor framåt i tiden är mycket god. Mot bakgrund av detta ligger beslutet kvar att fortsätta med trafiken.


– Vi är nöjda med bokningsingången, och vi vet att det tar tid innan passagerarna ändrar sina resvanor. Responsen från de som redan hunnit resa med oss är oerhört positiv säger Magnus Ivarsson, VD Nextjet.
Nextjet och Finnair ser att volymen av affärsresande till Asien, USA och övriga Europa samt resande lokalt till/från Finland för besök hos släkt och vänner finns i Västeråsregionen.  Nu gäller det att regionens företag och invånare nyttjar linjen så att linjen säkras långsiktigt avslutar Magnus Ivarsson.

 

Läs pressrelease

 Övriga nyheter

2016-09-27

Nextjet räddar trafiken från Gällivare

Nextjet har idag beslutat att fortsätta trafiken fram till den 18 december då ett nytt avtal för linjen ska vara klart. Nextjet sade upp den kommersiella anmälan på sträckan Gällivare – Arlanda sedan AG Travel begärt sig själva i konkurs. Trafiken avsågs upphöra den 31 oktober då Trafikverket bedömdes ha ett nytt avtal för trafiken klart. Då detta inte visat sig vara fallet har Nextjet beslutat att på egen hand fortsätta med trafiken till den 18 december för undvika ett trafikuppehåll.

Läs mer »

2016-09-20

Nextjet drar tillbaka kommersiell anmälan för Gällivare - Arlanda

Nextjet har sagt upp den kommersiella anmälan på sträckan Gällivare – Arlanda sedan AG Travel begärt sig själva i konkurs. Trafiken avser upphöra den 31 oktober men just nu undersöks möjligheten att trafikera fram tills det att det nya avtalet träder i kraft den 18 december.

Läs mer »

2016-08-30

Nextjet flyger som vanligt på Arvidsjaur och Gällivare

AG-Travel meddelade tidigare i veckan att de ansökt om konkurs. Detta påverkar för närvarande inte flygtrafiken från Arlanda till och från Arvidsjaur och Gällivare.

Läs mer »
Fler nyheter